Monografies


VIDAL, Cecília. Xavier Nogués (1873-1941),Fundació Xavier Nogués, Àmbit, Barcelona 2010

Cecília Vidal, especialista sobre Xavier Nogués, ens aporta el seu punt de vista sobre l'artista. Amb textos de Joan Ainaud de Lasarte , Josep M. Cadena, Francesc Fontbona, Joan-Francesc Ainaud, Oriol Bohigas i Ricard Pedreira.

BENET, Rafael. Xavier Nogués, caricaturista y pintorEdiciones Omega, Barcelona, 1949

Rafel Benet, historiador d'art i pintor, ens aporta la seva visió des del coneixement personal de Nogués, i fa un primer catàleg general de la seva obra.

ESPRIU, Salvador. Sobre Xavier Nogués i la seva circumstància,Edicions 62, Barcelona 1982

El poeta Salvador Espriu fa una síntesi personal sobre la figura de Xavier Nogués.

PUJOLS, Francesc. Xavier Nogués,Publicacions d'art de la revista, vol. III, Barcelona s/d (c. 1924)

El filòsof i crític d'art aporta la seva particular visió de Nogués amb qui col·laborà en diverses publicacions.

"SACS, Joan" (pseudònim de Feliu Elias). Xavier Nogués,Quaderns blaus. La nostra gent. Llibreria Catalònia. Barcelona s/d (c. 1925)

"Joan Sacs", escriptor, caricaturista i amic personal de l’artista, va fer diverses monografies sobre artistes entre les quals destaca la que va dedicar a Xavier Nogués.