Bibliografia bàsica


AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. 1967. Exposición Xavier Nogués. Barcelona 1873-1941. Catálogo. Museos de Arte. Barcelona.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, 1972. Exposición Legado Isabel Escalada, vda. Xavier Nogués. Catálogo. Museos de Arte. Barcelona.

AJUNTAMENT DE BARCELONA. 1984. Xavier Nogués. Pintures murals procedents del Celler de les Galeries Laietanes. Museu d’Art Modern.

AINAUD, Joan, 1947. Xavier Nogués com a dibuixant i gravador. Barcelona: Ariel. Núm. 13. Novembre. P 105-107.

AINAUD DE LASARTE, J.M. i VIDAL MAYNOU, Cecília, 1976. Exposición Nogués. Barcelona: Instituto Nacional del Libro Español.

BENET, Rafael, 1949. Xavier Nogués caricaturista i pintor. Barcelona: Ediciones Omega.

CADENA, Josep M., 1970. «Gentes de pluma i lápiz. Xavier Nogués». A: Diario de Barcelona. Barcelona: 8 de febrer.

CADENA, Josep M., 1973. «Centenario de Xavier Nogués». A: Documentos del Diario de Barcelona. (Suplemento). Núm. 43. Barcelona: 18 de febrer.

CADENA, Josep M., 1973. «Unos dibujos poco conocidos de Xavier Nogués». A: Diario de Barcelona. Barcelona: 26 d’agost.

D’ORS, Eugenio, 1924. «Mi Salón de Otoño». A: Revista de Occidente. Primera sèrie. Suplement. Núm. 1. Madrid.

ESPRIU, Salvador, 1982. Xavier Nogués i la seva circumstància. Barcelona: Edicions 62.

FONTBONA, Francesc, 1973. «Xavier Nogués, puente i síntesis». Barcelona: Destino. Núm. 1862. Número extraordinari dedicat al centenari del naixement de l’artista. 9 de juny.

FONTBONA, Francesc, 1975. La crisi del Modernisme artístic. Barcelona: Curial, Edicions Catalanes. Biblioteca de Cultura Catalana. Núm. 17.

FONTBONA, Francesc y MIRALLES, Francesc, 1985. «Del Modernisme al Noucentisme, 1888- 1917». Barcelona: Edicions 62. Col·lecció Història de l’Art Català. Vol. VII.

MIRALLES, Francesc, 1983. «L’època de les Avantguardes, 1917-1970». Barcelona: Edicions 62.  Col·lecció Història de l’Art Català. Vol. VIII.

PLA, Jaume, 1960. Els gravats de Xavier Nogués. Barcelona: Edicions de la Rosa Vera.

PLA, Josep. «Xavier Nogués». A: Homenots. Barcelona: Edicions Destino. Tercera sèrie. Vol. XXI.

PUJOLS, Francesc, c. 1924. «Xavier Nogués». Barcelona: Publicacions d’Art La Revista. Vol. III.

PUJOLS, Fco. de A., MARSÀ, Angel y SABATÉ, Antonio, 2004. Xavier Nogués, pintor del           vino. Ediciones de la revista Dyonysos II. 1954 (hi ha edició facsímil. 2004. Editorial Vinseum. Amb suport de la Fundació Xavier Nogués).

SACS, Joan. (Pseudònim de Feliu Elias), c. 1925. Xavier Nogués. Barcelona: Llibreria Catalònia. Quaderns Blaus. Col·lecció La Nostra Gent.

TEIXIDOR, Joan, 1945. «Notas para un inventario de la obra de Xavier Nogués». Barcelona: Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona. Vol. III. Núm. 1. Gener.

VIDAL, Cecília, 1973. «Xavier Nogués i Casas. Síntesis Biográfica». Barcelona: Destino. Núm. 1862. Número extraordinari dedicat al centenari del naixement de l’artista. 9 de juny.

—1979. «Litografies de Xavier Nogués». Barcelona. Edició estampada al Conservatori de les Arts del Llibre.

—1989. Xavier Nogués i els vidres esmaltats al foc. Tesi doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona.

—1990. «Xavier Nogués, gravador». Encamp Andorra: Edicions del Centre de gravat. Col·lecció Gravats i Gravadors. Vol. 1. Comú d’Encamp Andorra.

—2010. Xavier Nogués (1873-1941). Barcelona: Editorial Àmbit i Fundació Xavier Nogués.  Amb col·laboracions de Joan Ainaud de Lasarte, Josep M. Cadena, Francesc Fontbona, Joan-Francesc Ainaud, Oriol Bohigas i Ricard Pedreira.

—2012. «Xavier Nogués a les col·leccions del Museu». Vilanova i la Geltrú. Catàleg de l’exposició celebrada al Museu Víctor Balaguer del 17 de novembre de 2011 al 4 de març de 2012. Biblioteca Víctor Balaguer.

—2012. De la creació d’«El giravolt de maig» a «Sis figurins sis». Per un giravolt de maig. Vilanova i la Geltrú: Associació d’Amics de la Biblioteca Balaguer-Fundació Xavier Nogués. Gràfiques El campanar.

—2015. Els murals del despatx noble de l’alcaldia de Barcelona. Barcelona: Editorial Base. Pintura Històrica Catalana. Art i Memòria. Edició limitada a 890 exemplars i 6 proves d’editor (P.E.) numerades de l’I al VI.