Fundació

Fomentar, divulgar i ajudar a les activitats referents a les Arts Plàstiques

MISSIÓ

La Fundació té per objecte el foment, divulgació i ajuda a les activitats referents
a les Arts Plàstiques, per tal de perpetuar la memòria de Xavier Nogués.

(Article 3 dels Estatuts).

PATRONAT

El Patronat de la Fundació està format per Francesc Fontbona de Vallescar (president), Cecília Vidal i Maynou (vicepresident), Ricard Mas i Peinado (secretari), Joan-Francesc Ainaud i Escudero (tresorer), i els vocals Jacint Berenguer i Casal i Sandra Moliner i Nuño.

Història i principals actuacions

* 1969 Constitució de la Fundació Xavier Nogués, per iniciativa de la seva vídua Isabel Escalada, per al “foment, divulgació i ajuda a les activitats referents a les Arts Plàstiques, per tal de perpetuar la memòria de Xavier Nogués.”

Els patrons fundadors foren Jordi Curós i Ventura (pintor), Ramon Gonzàlez i Casellas, Josep Pedreira i Fernández (editor i escriptor), August Testor i Permanyer i Cecília Vidal i Maynou (conservadora tècnica del Gabinet de Dibuixos i Gravats del MNAC). En el mateix acte foren també designats patrons Joan Ainaud de Lasarte (director general dels museus d’art de Barcelona), que fou nomenat President; Raimon Noguera de Guzmán (notari), que fou nomenat vicepresident; i Oriol Bohigas i Guardiola (arquitecte).

* 1972 Un bust fos en bronze, retrat de Xavier Nogués, original de Josep Dunyach, és dipositat en el Museu d’Art Modern de Barcelona (avui MNAC).

* 1973 Per celebrar el Centenari del naixement de Xavier Nogués (1873-1941) es convoquen el I Concurs de gravat i la 1a Beca Xavier Nogués, atorgada al pintor d’Olot, Jordi Casacuberta i Codinach.

* 1975 Compra d’un tòrcul per a estampació de gravats, que és dipositat al Conservatori de les Arts del Llibre de l’Escola d’Arts i Oficis Artístics de Barcelona.

* 1979 Edició de XXX Litografies de Xavier Nogués, estampada al Conservatori de les Arts del Llibre de Barcelona, a cura de Cecília Vidal. Es tracta d’una reproducció en facsímil de 30 litografies i 16 variants. En el pròleg, Salvador Espriu diu que “El 1937, la Generalitat de Catalunya (…) encarregà a Xavier Nogués, per fer-ne obsequi, cinc únics àlbums contenint cada un d’ells 30 litografies (…) precedit d’un pròleg modèlic de Carles Riba. El gran Brugalla relligà els exemplars.”

* 1990. Edició de bibliòfil de La Catalunya pintoresca de Xavier Nogués. És una reproducció facsímil de 50 dibuixos originals de Xavier Nogués. El tiratge fou de 500 exemplars. La primera edició és de l’any 1919, editada per Salvat-Papasseit llibreters, de Barcelona.

Presentació d’edició a la Llar del Llibre, de Barcelona.

* 1991 Adquisició i cessió d’un tòrcul per a estampació de gravats, a l’Escola d’Arts i Oficis de Tarragona.

Conferència de Cecília Vidal, Xavier Nogues gravador, a Encamp (Andorra).
L’escriptor i periodista, Josep M. Cadena és nomenat nou patró i vicepresident.

* 1995 Adquisició i cessió d’un tòrcul per a estampació de gravats a l’Escola de Belles Arts d’Olot.

Josep M. Cadena i Catalán, és nomenat president de la Fundació, pel traspàs de Joan Ainaud de Lasarte.

* 1996 Incorporació com a nous patrons de Joan-Francesc Ainaud i Escudero i Francesc Fontbona de Vallescar.

* 1998 Incorporació com a patró de Ricard Pedreira i Font, en substitució del seu pare, Josep Pedreira i Fernández.

* 1999 Adquisició i cessió d’un tòrcul per a estampació de gravats, a l’Escola d’Arts i Oficis Artístics de Vic.

Adquisició d’un Paisatge als Establiments Maragall —un oli sobre tela de Xavier Nogués de primera època—, que la Fundació acorda dipositar al Museu Comarcal de la Garrotxa (Olot).

* 2000 Premi Xavier Nogués a la trajectòria artística, al gravador i pintor Joan Barbarà. L’acte tingué lloc al Museu Comarcal de la Garrotxa (Olot), acompanyat per una exposició de l’obra gravada del mateix artista.

Taula rodona de cloenda de l’exposició de 32 il·lustracions de La Catalunya pintoresca al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), amb Josep M. Cadena, Francesc Fontbona, Jordi Curós i Cecília Vidal.

* 2005 Edició del llibre de Joan Barbarà, De París a Olot. Reedició d’Els gravats de Xavier Nogués, editat el 1960 per edicions de la Rosa Vera.

Adquisició d’un retrat de Xavier Nogués, oli original de Marià Pidelaserra, dipositat a la seu de la Fundació.

* 2006 Presentació del llibre de Joan Barbarà. De París a Olot, a la Fira de Bibliòfils a l’Hotel Majèstic de Barcelona i al Museu d’Olot.

* 2009 Equipament de gravat calcogràfic per a l’aula de gravat de l’Escola Massana, de Barcelona.

Nova edició del llibre de Jaume Pla, Els gravats de Xavier Nogués i presentació a la Biblioteca de Catalunya, per Dolors Lamarca, directora de la biblioteca, Josep M. Cadena i Francesc Fontbona.

* 2010 Patrocini del 1r Seminari d’Impressió Experimental Xavier Nogués, de l’Escola Massana, de Barcelona.

Conferència sobre Xavier Nogués, de Josep M. Cadena, a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

Patrocini del llibre de Cecília Vidal, Xavier Nogués (1983-1941), editat per Àmbit. S’hi inclouen textos complementaris de Joan Ainaud de Lasarte, Josep M. Cadena, Francesc Fontbona, Joan-Francesc Ainaud i Ricard Pedreira.

* 2011 Patrocini del 2n Seminari d’Impressió Experimental Xavier Nogués, de l’Escola Massana, de Barcelona.

Gestions —no consumades— per a la recuperació de la claraboia de Xavier Nogués, situada a l’entrada noble de l’antiga masia Coll, de Pallejà (Barcelona). De dimensions 426 x 271 x 110 cm, va ser dibuixada i pintada per Xavier Nogués i esmaltada al foc per Ricard Crespo.

Patrocini del catàleg de l’exposició Xavier Nogués a les col·leccions de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, amb textos de Cecília Vidal i Mireia Rosich.

* 2012 Patrocini del 3r Seminari d’Impressió Experimental Xavier Nogués, de l’Escola Massana, de Barcelona.

Edició del llibre Les prunes del rei de França, de poemes sobre el vi, de Josep Pedreira, amb il·lustracions de Xavier Nogués, a cura de Ricard Pedreira.

Patrocini del llibre Sis figurins Sis per un Giravolt de maig, amb textos de Cecília Vidal i J. Alemany, amb la col·laboració de l’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú.

* 2013 Edició, amb motiu de l’any Espriu, del llibre En homenatge a Salvador Espriu, amb textos de Francesc Fontbona i Cecília Vidal. Patrocini del Curs de gravat Fundació Hervás Amezcua (Gavà).

Patrocini del 4t Seminari d’Impressió Experimental Xavier Nogués, de l’Escola Massana, de Barcelona.

Incorporació com a patró de la Fundació del l’advocat Jacint Berenguer i Casal.

* 2014 El Patronat de la Fundació està format per Josep M. Cadena i Catalán (president), Francesc Fontbona de Vallescar (vicepresident), Cecília Vidal i Maynou (secretària), Ricard Pedreira i Font (tresorer) i els vocals Oriol Bohigas i Guardiola, Jordi Curós i Ventura, Joan-Francesc Ainaud i Escudero i Jacint Berenguer i Casal.

* 2015 La Fundació continuà amb les seves accions de patrocini del Seminari Experimental amb l’Escola Massana, la Fundació Hervás Amezcua i la Fundació Mateo Vilagrasa.

III Taller de Gravat Calcogràfic Xavier Nogués 2015 a l’entorn del vi, organitzat per la Fundació Hervás Amezcua per a les Arts i celebrat a Gavà, al taller del propi gravador.

* 2016 La Fundació Xavier Nogués ha patrocinat el 7è Seminari d’Impressió Experimental Xavier Nogués, del 27 de juny al 5 de juliol de 2016, per a alumnes aquest cop de l’Escola ISIA d’Urbino, de l’Escola Belli Arti d’Urbino, del Cicle Formatiu d’il·lustració, del Cicle Formatiu de Gràfica Impresa i del Grau de l’Escola Massana.

La Fundació Xavier Nogués patrocina el IV Taller de Gravat Calcogràfic Xavier Nogués 2016 a l’entorn del Noucentisme, organitzat per la Fundació Hervás Amezcua per a les Arts, a Gavà, al taller del propi gravador, els dies 4 al 25 de novembre de 2016.

* 2018 Incorporació com a nou patró de l’arquitecta Sandra Moliner i Nuño.