Bibliografia


La Catalunya pintoresca (1919)

Es tracta de 3 fascicles de 10 gravats i 1 de 20, amb textos de Francesc Pujols i pròleg de "Joan Sacs" (Salvat-Papasseit Llibreters. Barcelona). La 1a i 2a edicions són de 1933, de Llibreria Catalònia; 3a edició de 1947, d'Editorial Millà, de Barcelona; 4a i 5a edicions d’Olañeta, de Palma de Mallorca, 1979 i 1987, respectivament (facsímils més una introducció de Francesc Fontbona); i 6a edició de bibliòfil, de 1990, de la Fundació Xavier Nogués. Aquí ens mostra unes "fotografies" del seu moment, des d’aquest punt de vista que sols els veritables ninotaires, poetes de la imatge, són capaços de reflectir sense necessitat de rés més: el paper, el llapis… i la seva intel·igència.

Abecedari català per a nens (1920)

Precedit d’unes paraules de Pompeu Fabra. Llibreria Nacional Catalana. Salvat-Papasseit Llibreters. Barcelona. 1a edició de 1920; 2a i 3a edicions de 1984 i 1995, respectivament, d’editorial Alta Fulla de Barcelona.

50 ninots (1922)

Pròleg de Ramón Reventós. Salvat-Papasseit Llibreters. Barcelona. 1a edició de 1922.