Col·laboracions

La Fundació Xavier Nogués col·labora amb varies institucions en el patrocini de cursos i activitats

Escola Municipal d'art i disseny de Barcelona

La Fundació col·labora des de 2010 en el patrocini del Seminari d'Impressió Experimental, en que alumnes de gravat de diverses escoles nacionals i internacionals elaboren un projecte al voltatn d'un eix temàtic. Hi ha equipat l'Aula de gravat, que porta el nom de Xavier Nogués, amb
equipament de gravat calcogràfic

Castell de la Cardosa

Situat a La Segarra (Lleida), la Fundació Xavier Nogués hi col·labora en el patrocini d'un curs de gravat.

Fundació Hervás Amezcua

La Fundació Xavier Nogués hi col·labora en el patrocini d'un curs de gravat.

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Té una important col·lecció de gravats de Xavier Nogués i la Fundació hi ha col·laborat amb motiu de l'exposició de l'any 2000, sobre "La Catalunya Pintoresca". La Fundació hi té cedit un bust de bronze (retrat de Xavier Nogués) original de Josep Dunyac.

Fundació Catalunya - La Pedrera

Xavier Nogués, juntament amb Iu Pascual i Alexandre Clapés van realitzar les pintures murals de l’interior de La Pedrera que es troben en els dos vestíbuls de l’entrada del carrer Provença i de Passeig de Gràcia i que han estat recentment restaurades (2013). També hi va intervenir la pintora Teresa Lostau, la seva primera esposa.

Llotja

Denominació actual de l'antiga Escola d'Arts i Oficis Artístics de Barcelona. la Fundació hi té cedit un tòrcul per ser utilitzat en els cursos de gravat.

Escola d'art d'Olot

Denominació actual de l'antiga Escola de Belles Arts d'Olot. la Fundació hi té cedit un tòrcul per ser utilitzat en cursos de gravat.

Escola d'art de Tarragona

Denominació actual de l'antiga Escola d'Arts i Oficis de Tarragona. La Fundació hi té cedit un tòrcul per ser utilitzat en cursos de gravat.

Escola d'art de Vic

Denominació actual de l'antiga Escola d'Arts i Ofícis de Vic. La Fundació hi té cedit un tòrcul per ser utilitzat en cursos de gravat.