VIDAL , Cecília. Xavier Nogués (1873-1941), Fundació XavierNogués. Ed. Àmbit, Barcelona 2010

Cecília Vidal, especialista sobre Xavier Nogués , ens aporta el seu punt de vista
sobre l'artista.
Amb textos de Joan Ainaud de Lasarte , Josep M. Cadena, Francesc Fontbona,
Joan-Francesc Ainaud, Oriol Bohigas i Ricard Pedreira.

BENET, Rafael, Xavier Nogués, caricaturista y pintorEdiciones Omega, S.A. Barcelona, 1949

Rafel Benet, historiador d'art i pintor, ens aporta la seva visió des del coneixement personal de Nogués, i fa un primer catàleg general de la seva obra.

ESPRIU, Salvador Sobre Xavier Nogués i la seva circumstància" Edicions 62. Barcelona 1982

El poeta Salvador Espriu fa una síntesi personal sobre la figura de Xavier Nogués

PUJOLS, Francesc. Xavier Nogués, Publicacions d'art de la revista. Vol.III. Barcelona s/d (c.1924)

El filòsof i crític d'art aporta la seva particular visió de Nogués amb el que
col•laborà en diverses publicacions.

SACS, Joan. (Pseudònim de Feliu Elias). Xavier Nogués,Quaderns blaus. La nostra gent. Llibreria Catalònia.Barcelona s/d (c.1925)

Joan Sacs, escriptor, caricaturista i amic personal de l’artista, va fer diverses monografies sobre artistes entre la que destaca la de Nogués.